Terms and conditions

Handelsbetingelser

Følgende handelsbetingelser gælder for al handel, der udgår fra Noomis Hjerneakademi  med CVR 26752744, om du køber via bankoverførsel, mobilpay, internetshop eller kontant.

Alle forløb, kurser og produkter i denne shop på www.minhjerne.dk udgår fra Noomis Hjerneakademi  med CVR 26752744 ved Cammilla Noomi Anjelica Mohr. Jeg kan kontaktes på cammilla@minhjerne.dk eller på tlf. 22465552
Alle priser angives i danske kroner (DKK) og er incl 25 % moms.

Køb af individuelle sessioner og forløb er bindende. Du kan ændre din tid op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session eller forløb gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at møde frem til ovennævnte adresse til aftalt tidspunkt, hvad enten det er fysisk møde eller skype møde. Dukker du ikke op til aftalt tid eller melder du fra inden for 24 timer før din session, behandles sessionen som foregået. Såfremt du ønsker at afbryde et individuelt forløb gives der ikke penge retur.

Betalingsbetingelser vedrørende kurser, workshops, forløb og Individuelle Sessioner.
Kurser og workshops afvikles på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis kurser eller workshops skulle blive aflyst, får køber enten et andet tilbud, eller det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en dag bliver dagen erstattet af en ny dato. Du kan betale forløbet i rater mod et gebyr.
Tilmelding til kurser og workshops er bindende. Hvis du afbestiller din deltagelse inden otte dage før kursusstart, bliver du faktureret et administrationsgebyr på 5 % af kursusprisen plus moms. Hvis du vil afbestille, når der er under otte dage til kursusstart, har du følgende valgmuligheder: Du kan sende en anden person end dig selv, eller du kan udveksle dit kursusgebyr til nogle af mine andre ydelser. Når der er otte dage eller under til workshop- eller kursusstart, kan du ikke længere få pengene retur.Såfremt du ønsker at afbryde et gruppeforløb gives der ikke penge retur. Jeg tager forbehold for eventuelle ændringer i programmet på kurser eller workshops undervejs, for eksempel ombytning af rækkefølge i emnerne eller nye måder at levere indholdet på. Det kan også ske at vi pga. uforudsete omstændigheder er nødt til at ændre en dato. Dette for at kunne tilpasse vores tilbud til den enkelte gruppe, og til de behov og erkendelser, der kan opstå undervejs. Deltagerne får dog altid det indhold, de har købt. Når jeg introducerer et nyt koncept, som der er større chance for bliver justeret undervejs, afspejles det i en reduceret intropris.


Individuelle sessioner og forløb: Forløb bestilles og betales i shoppen med mindre andet aftales. Forløbet skal være købt og betalt senest dagen før første session. Ved gruppeforløb skal der bestilles og betales senest 8 dage før gruppeforløbets opstart.

Betalingsbetingelser vedrørende digitale produkter
Online-produkter bliver leveret digitalt via e-mail. Levering af online-produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage. På nuværende tidspunkt anvender jeg simplero som udbyder for digitale produkter. Du har mulighed for at dowloade produktet til 3 enheder som du selv har har adgang til. Det er ikke tilladt at dele dit link med andre. Du har adgang til materialet på Simpleros platform i minimum 3 måneder og livstid som download på dine egne enheder.
Der gives ikke penge retur for online produkter.

Rettigheder
Cammilla Noomi Anjelica Mohr har alle rettigheder til de leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til uddannelser, forløb, kurser, produkter, onlineforløb og individuelle sessioner. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig. Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug.
Produkter, materiale og koncepter må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Cammilla Noomi Mohrs virksomhed. Cammilla Noomi Mohr eller hendes virksomhed og koncepter må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Ansvar:
Alle produkter er beregnet på mennesker, der har fået "grønt lys" til træning af deres læge.
Ethvert erstatningsansvar, som Cammilla Noomi Mohr måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, coaching, uddannelser og abonnementer, er begrænset til direkte skade og tab. Cammilla Noomi Mohr skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvar fraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Cammilla Noomi Mohr har handlet simpelt uagtsomt. Cammilla Noomi Mohrs erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.
Sprog:
Disse handelsbetingelser er udfærdiget på dansk.
Cammilla Noomi Mohr kan dog frit vælge, hvorvidt al anden kommunikation (både mundtlig og skriftlig), herunder undervisningsmateriale og -sprog, skal være på dansk eller engelsk.
Lovvalg og værneting:
Uoverensstemmelser mellem Cammilla Noomi Mohr og køberen skal afgøres efter dansk ret ved Svendborg byret som første instans.
© 2017 Cammilla Noomi Anjelica Mohr. Alle rettigheder forbeholdes.
Noomis HjerneAkademi, Banepladsen 2, 5772 Kværndrup.CVR 26752744